SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5109h50 27/01/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5207h55 29/01/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
5309h50 03/02/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5407h55 05/02/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
5509h50 03/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5607h55 05/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
5709h50 10/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5807h55 12/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
5909h50 17/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6007h55 19/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6109h50 24/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6207h55 26/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6309h50 31/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6407h55 02/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh MaiPhạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
6507h55 09/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6607h55 16/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6707h55 23/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6807h55 30/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
6907h00 05/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (3t)
7007h55 07/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
7107h00 12/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
7209h50 12/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7307h55 14/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
7407h00 19/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
7509h50 19/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7607h55 21/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai