SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5109h50 15/01/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh Hùng
5209h50 22/01/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh HùngLê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Hà Quốc Huy (2t)
5309h50 29/01/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh Hùng
5409h50 19/02/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh HùngLê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Hoàng Duy Thành (2t)
5509h50 26/02/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh HùngLê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
5609h50 04/03/20242B103CT2601Lập Trình Hướng Đối TượngVũ Anh HùngPhạm Hữu Dương (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
Vũ Minh Hiếu (2t)
Hoàng Việt Trung (2t)
5707h00 04/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
5807h00 11/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
5907h00 18/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
6009h50 19/04/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
6113h55 23/04/20243C103NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Vũ Thị Thanh Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Anh Thư (3t)
6207h00 25/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
6309h50 26/04/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
6409h50 03/05/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương
6507h00 10/05/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (2t)
Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)