SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 03/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhTrần Trung Kiên (2t)
5209h50 05/03/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
5307h55 06/03/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
5407h00 07/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhTrần Hữu Minh Sang (2t)
5507h55 10/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
5607h00 14/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhĐặng Đức Huy Hoàng (1t)
5707h55 17/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
5807h00 21/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
5907h55 24/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
6007h00 28/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t)
Lê Quang Dư (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Bùi Xuân Quân (2t)
6107h55 01/05/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
6207h00 05/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhLê Đức Phú (2t)
6308h55 05/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
6409h50 07/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
6507h55 08/05/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Ngân Mỹ (2t)
Phạm Thị Thu Phương (2t)
6607h00 12/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t)
Nguyễn Thành Dương (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
6708h55 12/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
6809h50 14/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
6907h55 15/05/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
7007h00 19/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhCao Thành Minh (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
7108h55 19/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
7209h50 21/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
7307h55 22/05/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Linh Anh (2t)
Bùi Thị Vân Anh (2t)
Nguyễn Thị Ngân (2t)
Phạm Thị Phương Ngân (2t)
7407h00 26/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
7508h55 26/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
7609h50 28/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
7707h55 29/05/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
7807h00 02/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
7908h55 02/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8009h50 04/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8107h55 05/06/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
8208h55 09/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8309h50 11/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8407h55 12/06/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
8507h00 16/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
8608h55 16/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8709h50 18/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
8807h55 19/06/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
8907h00 23/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
9008h55 23/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
9109h50 25/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
9207h55 26/06/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
9307h00 30/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
9408h55 30/06/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
9509h50 02/07/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
9607h55 03/07/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
9707h00 07/07/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
9808h55 07/07/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
9909h50 09/07/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10007h55 10/07/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga