SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5108h55 19/01/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
5209h50 19/01/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
5308h55 26/01/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
5409h50 26/01/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
5508h55 02/02/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
5608h55 23/02/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
5709h50 23/02/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
5808h55 01/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Thái Sơn (3t)
5909h50 01/03/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
6008h55 08/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
6109h50 08/03/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
6208h55 15/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
6308h55 22/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
6408h55 29/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
6507h00 04/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
6607h00 05/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
6708h55 05/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
6807h00 11/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
6907h00 12/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
7008h55 12/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
7108h55 12/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
7207h00 17/04/20242C202QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
7307h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
7407h00 19/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
7508h55 19/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
7608h55 19/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
7707h00 24/04/20242C202QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
7807h00 25/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
7907h00 26/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
8008h55 26/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
8108h55 26/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
8207h00 01/05/20242C202QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
8307h00 02/05/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
8407h00 03/05/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
8508h55 03/05/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
8608h55 03/05/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
8707h00 08/05/20242C202QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
8807h00 10/05/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
8908h55 10/05/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
9008h55 10/05/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình