SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 08/02/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
5213h55 09/02/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5307h00 15/02/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
5413h55 16/02/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5507h00 22/02/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
5613h55 23/02/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5708h55 02/03/20232C204DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
5813h55 02/03/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5908h55 09/03/20232C204DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
6013h55 09/03/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
6107h00 15/03/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
6208h55 16/03/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
6313h55 16/03/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
6407h00 22/03/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
6508h55 23/03/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
6613h55 23/03/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
6708h55 30/03/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
6813h55 30/03/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
6913h00 04/04/20232C102QT24N-NA24TThanh Toán Quốc TếPhạm Thị Nga
7007h00 05/04/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
7113h55 06/04/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
7207h00 12/04/20233B103QT26K-NNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
7313h55 13/04/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
7407h00 20/04/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
7507h00 20/04/20232C102NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu Trang
7608h55 20/04/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
7708h55 20/04/20232C104DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
7807h00 27/04/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
7908h55 27/04/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
8008h55 27/04/20232C104DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
8107h00 04/05/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
8208h55 04/05/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
8308h55 04/05/20232C104DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
8408h55 11/05/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
8508h55 11/05/20232C104DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
8613h55 11/05/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
8708h55 18/05/20233C101NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 4Hồ Thị Thu Trang
8808h55 18/05/20232C104DC2601Cấu Kiện Điện TửĐoàn Hữu Chức
8913h55 18/05/20233B103QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương