SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5108h55 16/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
5214h55 16/01/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
5307h55 17/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5408h55 17/01/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
5507h55 23/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
5608h55 23/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
5714h55 23/01/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
5807h55 24/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5907h55 30/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
6008h55 30/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
6114h55 30/01/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
6207h55 31/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
6308h55 20/02/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
6413h55 20/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
6514h55 20/02/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
6608h55 21/02/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
6708h55 27/02/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
6813h55 27/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
6914h55 27/02/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
7007h55 28/02/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7108h55 28/02/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
7208h55 05/03/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
7313h55 05/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
7414h55 05/03/20242B101QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
7507h55 06/03/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7608h55 06/03/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
7713h00 07/03/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
7813h55 02/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
7913h55 04/04/20243SANBONGCT2701Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
8008h55 05/04/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
8109h50 05/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
8213h55 09/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
8313h55 11/04/20243SANBONGCT2701Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
8408h55 12/04/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
8509h50 12/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
8608h55 16/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
8713h55 16/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
8808h55 19/04/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
8909h50 19/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9008h55 23/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9113h55 23/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
9208h55 26/04/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
9309h50 26/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9408h55 30/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9513h55 30/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
9608h55 03/05/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn
9709h50 03/05/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9808h55 07/05/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
9913h55 07/05/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
10008h55 10/05/20243B103CT2601Toán Rời RạcLương Thanh Nhạn