SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5108h55 15/01/20243C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
5207h00 18/01/20243C103NA27A-HNói Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (1t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (1t)
5307h00 25/01/20243C103NA27A-HNói Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
5407h00 21/02/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
5507h00 22/02/20243C103NA27A-HNói Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5607h00 29/02/20243C103NA27A-HNói Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (1t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
5707h00 07/03/20243C103NA27A-HNói Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5807h00 12/03/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
5907h00 13/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
6007h00 20/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
6107h00 27/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
6207h00 02/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
6313h55 03/04/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6407h00 09/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
6513h55 10/04/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6609h50 15/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đoàn Diệu Thuý (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
6707h00 16/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
6813h55 17/04/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6909h50 22/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
7007h00 23/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
7113h55 24/04/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
7209h50 29/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Vũ Thị Bảo Yến (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
7307h00 30/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
7413h55 01/05/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
7509h50 06/05/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Linh (2t)
Bùi Thị Như Ngọc (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Trần Thị Nguyệt Nga (2t)
7607h00 08/05/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
7713h55 08/05/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền