SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 02/03/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
5208h55 02/03/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
5307h00 03/03/20202C202NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhĐỗ Thái Học (2t)
Vũ Mạnh Đức (2t)
5409h50 06/03/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
5507h00 06/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhTrần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
5608h55 06/04/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
5709h50 10/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
5807h00 13/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhĐỗ Thành Đạt (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
5908h55 13/04/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
6009h50 17/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Như Quỳnh (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
6107h00 20/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhTrần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Thị Hoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
6208h55 20/04/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
6309h50 24/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Ngọc Diệu (2t)
Đỗ Thành Đạt (2t)
Trần Thị Thu Phương (2t)
6407h00 27/04/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
6508h55 27/04/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
6609h50 01/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
6707h00 04/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
6808h55 04/05/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
6909h50 08/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
7007h00 11/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Lê Minh Tiến (2t)
7108h55 11/05/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
7207h00 12/05/20202C202NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhMạc Thị Hồng Anh (2t)
Đỗ Thành Đạt (1t)
7309h50 15/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhĐỗ Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
7407h00 18/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhTrần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Thị Hoa (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
Phan Thị Hồng Minh (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
7508h55 18/05/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
7607h00 19/05/20202C202NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
7709h50 22/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhĐỗ Thành Đạt (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t)
7807h00 25/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Trương Tuấn Long (2t)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
7908h55 25/05/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
8007h00 26/05/20202C202NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
8109h50 29/05/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Thế Dương (2t)
Lê Minh Tiến (2t)
8207h00 01/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
8308h55 01/06/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
8407h00 02/06/20202C202NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
8509h50 05/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
8607h00 08/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
8708h55 08/06/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
8809h50 12/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
8907h00 15/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9008h55 15/06/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
9109h50 19/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9207h00 22/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9308h55 22/06/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
9409h50 26/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9507h00 29/06/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9608h55 29/06/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
9709h50 03/07/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9807h00 06/07/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
9908h55 06/07/20203C202NA22Nói 4Nguyễn Hữu Hoàng
10009h50 10/07/20202C202NA22Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh