SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 02/03/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
5207h00 05/03/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
5308h55 05/03/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
5407h00 06/03/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
5507h00 06/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
5607h00 09/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
5708h55 09/04/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
5807h00 10/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
5907h00 13/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6007h00 16/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu HuyềnBùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
6108h55 16/04/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
6207h00 17/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
6307h00 20/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6408h55 20/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
6507h00 23/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6608h55 23/04/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
6707h00 24/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
6807h00 27/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
6908h55 27/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
7007h00 30/04/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
7108h55 30/04/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
7207h00 01/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
7307h00 04/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
7407h00 07/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
7508h55 07/05/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
7607h00 08/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
7707h00 11/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Tiến Tài (2t)
7807h00 14/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Tiến Tài (2t)
7908h55 14/05/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
8007h00 15/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
8107h00 18/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
8207h00 21/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
8308h55 21/05/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
8407h00 22/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
8507h00 25/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
8607h00 28/05/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
8708h55 28/05/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
8807h00 29/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
8907h00 01/06/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
9007h00 04/06/20202C203NA2101AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
9108h55 04/06/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
9207h00 05/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
9308h55 11/06/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
9408h55 18/06/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
9508h55 25/06/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
9608h55 02/07/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
9708h55 09/07/20203C203NA21A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền