SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h55 07/02/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
5207h55 09/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
5307h55 09/02/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
5415h50 10/02/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
5507h55 14/02/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
5607h55 16/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
5707h55 16/02/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
5815h50 17/02/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
5907h55 21/02/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
6007h55 23/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
6107h55 23/02/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
6215h50 24/02/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
6307h55 28/02/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
6407h55 02/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
6515h50 03/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
6607h55 07/03/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
6707h55 09/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
6815h50 10/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
6913h00 15/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
7007h55 16/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
7115h50 17/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
7213h00 22/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
7307h55 23/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
7415h50 24/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
7513h00 29/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
7607h55 30/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
7715h50 31/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
7807h55 04/04/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
7907h55 06/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
8007h55 06/04/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
8115h50 07/04/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
8207h55 11/04/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
8307h55 13/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
8407h55 13/04/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
8515h50 14/04/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
8613h00 19/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
8707h55 20/04/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
8807h55 20/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
8913h00 26/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
9007h55 27/04/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
9107h55 27/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
9213h00 03/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
9307h55 04/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
9407h55 04/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
9513h00 10/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
9607h55 11/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
9715h50 12/05/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
9813h00 17/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
9907h55 18/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
10015h50 19/05/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ