SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5113h55 15/01/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
5209h50 19/01/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
5313h55 22/01/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
5409h50 26/01/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
5513h55 29/01/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
5607h00 31/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
5709h50 02/02/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
5813h55 19/02/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
5909h50 21/02/20242C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Văn Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Văn Chuẩn (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
6009h50 23/02/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
6113h55 26/02/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6213h55 04/03/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6313h55 01/04/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6408h55 03/04/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Nguyễn Thùy Dương (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Dương An Huy (3t)
Vũ Duy Linh (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Đặng Ngọc Uyên (3t)
6513h55 04/04/20243NHATAP2QT2601NCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6613h55 08/04/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6708h55 10/04/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Phương Dung (2t)
Lương Đức Tiến (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Hoàng Thu Trang (3t)
Nguyễn Thu Trang (3t)
Đặng Ngọc Uyên (3t)
6813h55 11/04/20243NHATAP2QT2601NCầu LôngNguyễn Thị Nhung
6913h55 15/04/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
7008h55 17/04/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
7113h55 18/04/20243NHATAP2QT2601NCầu LôngNguyễn Thị Nhung
7213h55 22/04/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
7307h00 23/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
7408h55 24/04/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Dũng (3t)
Lê Minh Trúc (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
7513h55 25/04/20243NHATAP2QT2601NCầu LôngNguyễn Thị Nhung
7613h55 29/04/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
7707h00 30/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
7808h55 01/05/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
7913h55 02/05/20243NHATAP2QT2601NCầu LôngNguyễn Thị Nhung
8013h55 06/05/20243NHATAP1NA26C-QT26KCầu LôngNguyễn Thị Nhung
8107h00 07/05/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
8208h55 08/05/20243C202QT26L,NQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan