SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 07/02/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
5213h00 08/02/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
5307h55 10/02/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
5413h00 10/02/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
5507h00 14/02/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
5613h00 15/02/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
5707h55 17/02/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
5813h00 17/02/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
5907h00 21/02/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
6013h00 22/02/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
6107h55 24/02/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
6213h00 24/02/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
6307h00 28/02/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
6413h00 01/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
6507h55 03/03/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
6613h00 03/03/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
6707h00 07/03/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
6813h00 08/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
6907h55 10/03/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
7013h00 10/03/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
7107h00 14/03/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
7207h55 17/03/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
7313h55 17/03/20234C304PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
7407h00 21/03/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
7507h55 24/03/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
7613h55 24/03/20234C304PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
7707h00 28/03/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
7807h55 31/03/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
7913h55 31/03/20234C304PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
8007h00 04/04/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
8113h00 05/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
8207h55 07/04/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
8313h55 07/04/20234C304PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
8407h00 11/04/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
8513h00 12/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
8607h55 14/04/20233C103NA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcNguyễn Bá Hùng
8713h55 14/04/20234C304PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
8807h00 18/04/20232C204MT24-25Kinh Tế Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
8914h55 20/04/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9007h55 21/04/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
9107h00 25/04/20232C204MT24-25Kinh Tế Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
9214h55 27/04/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9307h55 28/04/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
9407h00 02/05/20232C204MT24-25Kinh Tế Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
9514h55 04/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9607h55 05/05/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
9707h00 09/05/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
9807h55 12/05/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
9907h00 16/05/20232C302DC2501Nhà Máy Điện Và Trạm Biến ÁpNguyễn Đoàn Phong
10007h55 19/05/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong