SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 06/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanTống Phú Minh (3t)
Lê Thị Khánh Linh (3t)
Phạm Quỳnh Anh (3t)
Bùi Ngọc Diễm (3t)
Lê Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Xuân Thiêm (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Nguyễn Xuân Quý (3t)
Phạm Văn Chuẩn (3t)
Nguyễn Thu Hà (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Đặng Văn Quân (3t)
Tăng Tùng Dương (3t)
5208h55 07/02/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
5307h00 09/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
5407h00 13/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
5508h55 14/02/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
5607h00 16/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
5707h00 20/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
5808h55 21/02/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
5907h00 23/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
6007h00 27/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6107h00 02/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
6207h00 06/03/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6307h00 09/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
6407h00 13/03/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6508h55 14/03/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
6614h55 14/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
6714h55 15/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
6807h00 20/03/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6908h55 21/03/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
7014h55 21/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
7114h55 22/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
7207h00 27/03/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
7308h55 28/03/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
7414h55 28/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
7514h55 29/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
7607h00 03/04/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
7708h55 04/04/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
7814h55 05/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
7907h00 06/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
8007h00 10/04/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
8108h55 11/04/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
8214h55 12/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
8307h00 13/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
8407h55 18/04/20234B102PL2601Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp LuậtNguyễn Thị Hương
8514h55 18/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
8607h55 19/04/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
8707h55 25/04/20234B102PL2601Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp LuậtNguyễn Thị Hương
8814h55 25/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
8907h55 26/04/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
9007h55 02/05/20234B102PL2601Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp LuậtNguyễn Thị Hương
9114h55 02/05/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
9207h55 03/05/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
9307h00 08/05/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
9408h55 09/05/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
9514h55 09/05/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
9614h55 10/05/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
9707h00 15/05/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
9808h55 16/05/20233C302DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
9914h55 16/05/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
10014h55 17/05/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh