SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 15/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
5207h00 15/01/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
5307h00 16/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Phúc (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
5407h55 16/01/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
5513h00 16/01/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
5613h55 16/01/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
5707h00 22/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
5807h00 22/01/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
5907h00 23/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
6013h00 23/01/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
6113h55 23/01/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
6207h00 29/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
6307h00 29/01/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
6413h00 30/01/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
6513h55 30/01/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
6607h00 19/02/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
6707h55 19/02/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
6807h00 20/02/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Vũ Duy Linh (1t)
Lương Đức Tiến (3t)
6913h00 20/02/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
7013h55 20/02/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
7107h00 26/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
7207h00 26/02/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
7307h55 26/02/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
7407h00 27/02/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
7513h00 27/02/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
7613h55 27/02/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
7707h00 04/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
7807h00 04/03/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
7907h55 04/03/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
8007h00 05/03/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
8113h00 05/03/20244B102QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
8213h55 05/03/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
8307h55 01/04/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
8407h55 08/04/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
8513h55 09/04/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
8607h55 15/04/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
8713h55 16/04/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
8807h55 22/04/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
8907h55 22/04/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
9013h55 23/04/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
9107h55 29/04/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
9207h55 29/04/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
9313h55 30/04/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường
9407h55 06/05/20243B203QT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
9507h55 06/05/20243NHATAP1PL2601Điền KinhPhạm Thị Hường
9613h55 07/05/20243NHATAP1NA26A-HCầu LôngPhạm Thị Hường