SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h55 06/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngPhạm Việt Hoàng (3t)
Hoàng Minh Quân (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Đào Hoàng Phúc (1t)
5207h00 07/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
5309h50 08/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
5413h55 08/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
5507h00 09/02/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
5607h55 13/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
5707h00 14/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
5809h50 15/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
5913h55 15/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
6007h00 16/02/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6107h55 20/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
6207h00 21/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
6309h50 22/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
6413h55 22/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
6507h00 23/02/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
6607h55 27/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
6707h00 28/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
6808h55 28/02/20233C303CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
6909h50 01/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
7013h55 01/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
7107h00 02/03/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
7207h55 06/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
7307h00 07/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
7408h55 07/03/20233C303CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
7509h50 08/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
7613h55 08/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
7707h00 09/03/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
7807h55 13/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
7908h55 13/03/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
8013h55 14/03/20233F101QT2601LTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
8113h55 15/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
8207h55 20/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
8308h55 20/03/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
8413h55 21/03/20233F101QT2601LTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
8513h55 22/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
8607h55 27/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
8708h55 27/03/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
8813h55 28/03/20233F101QT2601LTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
8913h55 29/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
9007h55 03/04/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
9107h00 04/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
9213h55 05/04/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
9307h00 06/04/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
9407h55 10/04/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
9507h00 11/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
9613h55 12/04/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
9707h00 13/04/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
9807h00 17/04/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
9907h00 24/04/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
10007h00 01/05/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan