SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h55 17/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5209h50 19/01/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
5307h55 24/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5409h50 26/01/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
5507h55 31/01/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5609h50 02/02/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
5707h55 21/02/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
5809h50 23/02/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
5907h55 28/02/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
6009h50 01/03/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
6107h55 06/03/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
6209h50 08/03/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
6307h00 13/03/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
6407h00 14/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
6507h55 15/03/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
6607h00 20/03/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
6707h00 21/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
6807h55 22/03/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
6907h00 27/03/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7007h00 28/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
7107h00 03/04/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7207h00 10/04/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7307h00 17/04/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7407h00 24/04/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7507h00 01/05/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn
7607h00 08/05/20242D102DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du LịchLê Trường Sơn