SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h55 15/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (1t)
5207h00 19/01/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
5308h55 20/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
5407h55 22/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5507h00 26/01/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
5608h55 27/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
5707h00 02/02/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
5808h55 03/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
5907h00 23/02/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
6008h55 24/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6107h00 01/03/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
6208h55 02/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6307h00 08/03/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
6408h55 09/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6513h55 03/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6613h55 10/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6713h55 17/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6813h55 24/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
6913h55 01/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
7013h00 03/05/20245B102MT2601Khoa Học ĐấtTrần Anh Tuấn
7113h55 08/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
7213h00 10/05/20245B102MT2601Khoa Học ĐấtTrần Anh Tuấn