SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 25/01/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
10208h55 29/01/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
10307h00 01/02/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
10408h55 05/02/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
10508h55 03/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân Hương
10608h55 05/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
10707h00 08/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Lưu Thanh Hoàng (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
10808h55 10/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngVũ Tiến Tâm (3t)
Trương Văn Huân (3t)
10908h55 12/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Hoàng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
11008h55 17/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
11108h55 19/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Vũ Thị Trang Ngân (3t)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
11208h55 24/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
11308h55 26/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
Vũ Thị Trang Ngân (3t)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Hoàng Ngọc Thạch (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
11408h55 31/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Quốc Thụ (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trần Hải Thành (3t)
11508h55 02/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
11607h00 05/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Lê Đức Phú (3t)
11708h55 07/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
11807h00 12/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
11908h55 14/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
12007h00 19/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
12108h55 21/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân Hương
12207h00 26/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
12308h55 28/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
12408h55 05/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
12508h55 12/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrịnh Hoàng Anh (3t)
Trương Văn Huân (3t)
12608h55 21/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)