SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 27/01/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
10209h50 27/01/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10307h55 29/01/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
10407h00 03/02/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
10509h50 03/02/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10607h55 05/02/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
10707h00 03/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
10809h50 03/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10907h55 05/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
11007h00 10/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngĐỗ Thanh Thanh (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
11109h50 10/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
11207h00 17/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngVương Thị Thanh Thảo (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
11309h50 17/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
11407h55 19/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
11507h00 24/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngVương Thị Thanh Thảo (3t)
Phạm Hồng Quân (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
11609h50 24/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
11707h00 31/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
11807h00 07/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngĐinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
11907h00 14/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
12007h00 21/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
12107h00 28/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
12207h00 05/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (3t)