SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 05/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
10207h00 12/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
10307h00 19/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
10407h00 26/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
10508h55 03/03/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10607h00 04/03/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
10707h00 07/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhTrần Hữu Minh Sang (2t)
10808h55 07/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10907h00 08/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
11009h50 09/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
11107h55 10/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
11208h55 14/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
11307h00 15/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhan Thị Anh (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
11409h50 16/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
11507h00 21/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
11608h55 21/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11707h00 22/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
11809h50 23/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Trung Kiên (2t)
Bùi Xuân Quân (2t)
11907h55 24/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
12008h55 28/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
12107h00 29/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngTrần Ngân Mỹ (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
12209h50 30/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
12307h00 06/05/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
12407h00 13/05/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
12507h00 20/05/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
12607h00 27/05/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
12707h00 03/06/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
12807h00 10/06/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng