SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 05/03/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
10209h50 06/03/20202C101QT21Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhPhạm Quỳnh Chi (2t)
Phạm Thành Dương (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
Nguyễn Hà Trang (2t)
10307h00 09/04/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
10407h00 16/04/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
10507h00 23/04/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
10607h00 30/04/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
10707h00 04/05/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoPhạm Thị Bình (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
10809h50 05/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
10907h00 06/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanVũ Hữu Lâm (2t)
11007h00 07/05/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
11107h00 11/05/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoPhạm Thị Bình (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
11209h50 12/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
11307h00 13/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t)
Phạm Thị Bình (2t)
Đào Thị Hoan (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Nguyễn Văn Lợi (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Nguyễn Đức Phương (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Nguyễn Ngọc Thành (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
Nguyễn Hà Trang (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Dương Quốc Việt (2t)
Phạm Thành Dương (2t)
Trần Đức Mạnh (2t)
11407h00 14/05/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
11509h50 14/05/20202C101QT21Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhPhạm Thị Bình (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Đức Phương (2t)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
11607h00 18/05/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
11709h50 19/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanPhạm Quỳnh Chi (2t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
Trần Minh Hiếu (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Dương Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Trần Hà Trang (2t)
Vũ Thị Huyền Trang (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
11807h00 20/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanTrần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
11907h00 21/05/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
12009h50 21/05/20202C101QT21Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Minh Hiếu (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Trần Đức Mạnh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
12107h00 25/05/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
12209h50 26/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanTrần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
12307h00 27/05/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
Trần Hữu Hiếu (2t)
Đào Thị Hoan (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Phú Hưng (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Phan Thị Thu Hường (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Nguyễn Văn Lợi (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Dương Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Nguyễn Đức Phương (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Nguyễn Ngọc Thành (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Nguyễn Hà Trang (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
12407h00 28/05/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
12509h50 28/05/20202C101QT21Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Thị Thanh Huyền (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
12607h00 01/06/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
12709h50 02/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
12807h00 03/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t)
Phạm Quỳnh Chi (2t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
Nguyễn Trung Hiếu (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Phú Hưng (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Nguyễn Đức Phương (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
12907h00 04/06/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
13009h50 04/06/20202C101QT21Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
13107h00 08/06/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
13209h50 09/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
13307h00 10/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
13407h00 11/06/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
13507h00 15/06/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
13609h50 16/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
13707h00 17/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
13807h00 18/06/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
13907h00 22/06/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
14009h50 23/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
14107h00 24/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
14207h00 25/06/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
14307h00 29/06/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
14409h50 30/06/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
14507h00 01/07/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
14607h00 02/07/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
14707h00 06/07/20202C101QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
14809h50 07/07/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
14907h00 08/07/20202C101QT21Luật Kinh TếVũ Thị Thanh Lan
15007h00 09/07/20203C101QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc