SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10109h50 19/01/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
10213h00 19/01/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaVũ Thị Kim Liên (1t)
Đỗ Thị Kim Liên (1t)
Trần Gia Lộc (1t)
Bùi Quang Thiện (1t)
Phạm Vũ Trường Huy (1t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Đỗ Hoàng Thành (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
10313h00 26/01/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Lê Hương Nhung (1t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Gia Lộc (1t)
Bùi Quang Thiện (1t)
Nguyễn Công Minh (1t)
10413h00 02/02/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Lê Thị Mỹ Hạnh (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t)
10509h50 21/02/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
10613h00 23/02/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
10709h50 28/02/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
10813h00 01/03/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Lưu Phương Hà (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Lê Thu Thủy (1t)
10913h00 08/03/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
11008h55 11/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
11108h55 13/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
11208h55 18/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
11308h55 20/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
11408h55 25/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
11508h55 27/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
11607h00 04/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
11707h55 06/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
11807h00 11/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
11913h55 16/04/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
12007h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
12113h55 23/04/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
12207h00 25/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
12313h55 30/04/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
12408h55 01/05/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
12507h00 02/05/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
12607h55 04/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
12713h55 07/05/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
12807h00 08/05/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
12908h55 08/05/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
13007h55 11/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu