SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h55 16/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
10209h50 16/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
10313h00 18/01/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
10407h00 19/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
10509h50 23/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
10613h00 25/01/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
10707h00 26/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
10809h50 30/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
10913h00 01/02/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
11013h55 01/02/20243B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
11107h00 02/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
11207h55 20/02/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
11309h50 20/02/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
11407h00 23/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
11507h55 27/02/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
11609h50 27/02/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
11707h00 01/03/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
11807h55 05/03/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
11909h50 05/03/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
12007h00 08/03/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
12107h55 02/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
12207h00 03/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
12308h55 03/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
12413h55 03/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
12513h55 04/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
12607h55 09/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
12707h00 10/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
12808h55 10/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
12913h55 10/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
13013h55 11/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
13107h00 15/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
13207h55 16/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
13307h00 17/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
13408h55 17/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
13513h55 17/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
13613h55 18/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
13707h00 22/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
13807h55 23/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
13907h00 24/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
14013h55 24/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
14113h55 25/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
14207h00 29/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
14307h55 30/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
14407h00 01/05/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
14513h55 01/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
14613h55 02/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
14707h00 06/05/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
14807h55 07/05/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
14913h55 08/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
15013h55 09/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung