SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10109h50 15/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10209h50 22/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10309h50 29/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10409h50 19/02/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10509h50 26/02/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10609h50 04/03/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10707h00 04/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
10807h00 11/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
10907h00 18/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuNguyễn Mai Phương Anh (3t)