SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10115h50 10/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
10207h55 13/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
10307h55 16/03/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
10407h55 17/03/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
10507h55 20/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
10607h55 23/03/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
10707h55 24/03/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
10807h55 27/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
10908h55 27/03/20233B103QT26K-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
11007h55 30/03/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
11107h55 31/03/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
11207h55 06/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
11307h55 07/04/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
11407h55 13/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
11507h55 17/04/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
11613h00 19/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
11707h55 20/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
11807h55 24/04/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
11913h00 26/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
12007h55 27/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
12107h55 01/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
12207h55 04/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
12307h55 05/05/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
12407h55 08/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
12507h55 11/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
12607h55 12/05/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
12707h55 15/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
12807h55 18/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
12907h55 19/05/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên