SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10114h55 07/02/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
10207h00 09/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10313h55 10/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10414h55 14/02/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
10507h00 16/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10613h55 17/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10714h55 21/02/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
10807h00 23/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
10913h55 24/02/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11014h55 28/02/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
11107h00 02/03/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11213h55 03/03/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11314h55 07/03/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
11407h00 09/03/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11513h55 10/03/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
11607h55 14/03/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11714h55 14/03/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
11809h50 16/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11914h55 16/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12007h55 21/03/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12114h55 21/03/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
12209h50 23/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12314h55 23/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12407h55 28/03/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12514h55 28/03/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
12609h50 30/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12714h55 30/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12807h55 04/04/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12914h55 04/04/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
13007h00 06/04/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
13107h55 11/04/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
13214h55 11/04/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
13307h00 13/04/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
13409h50 18/04/20232B105QT24Thương Mại Điện TửNguyễn Văn Thụ
13514h55 18/04/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
13609h50 20/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
13709h50 25/04/20232B105QT24Thương Mại Điện TửNguyễn Văn Thụ
13814h55 25/04/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
13909h50 27/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14009h50 02/05/20232B105QT24Thương Mại Điện TửNguyễn Văn Thụ
14114h55 02/05/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
14209h50 04/05/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14308h55 09/05/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14414h55 09/05/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
14509h50 11/05/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14614h55 11/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14708h55 16/05/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14814h55 16/05/20233C102NA24T-QT25K-DL26Marketing Căn BảnNguyễn Văn Thụ
14909h50 18/05/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
15014h55 18/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa