SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 07/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10209h50 08/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10307h00 14/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10409h50 15/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10507h00 21/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Trung Đức (2t)
Phạm Văn Cao (2t)
Hồ Thu Loan (2t)
Vũ Thị Minh Thư (2t)
Cù Văn Tú (2t)
Nguyễn Đức Tùng (2t)
Hoàng Đình Hiệp (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Hoàng Hữu Cường (1t)
10609h50 22/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10707h00 28/02/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Hải Bình (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Thành Lâm (2t)
Hồ Thu Loan (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Nguyễn Đức Tùng (2t)
10809h50 01/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
10907h00 07/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11009h50 08/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11107h00 14/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11208h55 14/03/20233C303CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
11309h50 15/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11407h00 21/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11508h55 21/03/20233C303CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
11609h50 22/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11707h00 28/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
11808h55 28/03/20233C303CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
11909h50 29/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12007h00 04/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12109h50 05/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12207h00 11/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12309h50 12/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12409h50 03/05/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12509h50 10/05/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12609h50 17/05/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương