SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 16/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10213h55 19/01/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
10307h00 23/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10413h55 26/01/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
10507h00 30/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
10613h55 02/02/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
10713h55 01/03/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
10813h55 08/03/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
10913h00 02/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
11007h00 04/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
11113h55 04/04/20243NHATAP1QT26M-DL27Cầu LôngPhạm Thị Hường
11213h00 09/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
11313h55 11/04/20243NHATAP1QT26M-DL27Cầu LôngPhạm Thị Hường
11413h00 16/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
11513h55 18/04/20243NHATAP1QT26M-DL27Cầu LôngPhạm Thị Hường
11613h00 23/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
11713h55 25/04/20243NHATAP1QT26M-DL27Cầu LôngPhạm Thị Hường
11813h00 30/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
11913h55 02/05/20243NHATAP1QT26M-DL27Cầu LôngPhạm Thị Hường
12013h00 07/05/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu