SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10108h55 06/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
10207h55 07/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
10307h55 08/02/20233NHATAP1CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
10409h50 09/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
10508h55 13/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
10607h55 14/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
10707h55 15/02/20233NHATAP1CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
10809h50 16/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
10908h55 20/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
11007h55 21/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11107h55 22/02/20233NHATAP1CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
11209h50 23/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11308h55 27/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
11407h55 28/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11507h00 01/03/20232C302DC2501Khí Cụ ĐiệnPhạm Đức Thuận
11607h55 01/03/20233NHATAP1CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
11709h50 02/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
11808h55 06/03/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
11907h55 07/03/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12007h00 08/03/20232C302DC2501Khí Cụ ĐiệnPhạm Đức Thuận
12107h55 08/03/20233NHATAP1CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
12209h50 09/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
12307h00 14/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12407h55 15/03/20233B102CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
12508h55 15/03/20233NHATAP1DC,DL,MT26-MT24Cầu LôngPhạm Thị Hường
12609h50 15/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12707h55 17/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
12807h00 21/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
12907h55 22/03/20233B102CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
13008h55 22/03/20233NHATAP1DC,DL,MT26-MT24Cầu LôngPhạm Thị Hường
13109h50 22/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
13207h55 24/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
13307h00 28/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
13407h55 29/03/20233B102CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
13508h55 29/03/20233NHATAP1DC,DL,MT26-MT24Cầu LôngPhạm Thị Hường
13609h50 29/03/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
13707h55 31/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
13808h55 03/04/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
13907h55 05/04/20233B102CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
14009h50 05/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
14109h50 06/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14208h55 10/04/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
14307h55 12/04/20233B102CT,PL26Cầu LôngPhạm Thị Hường
14409h50 12/04/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
14509h50 13/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
14609h50 20/04/20232C304DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
14709h50 27/04/20232C304DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
14809h50 04/05/20232C304DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
14909h50 10/05/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
15009h50 17/05/20232C303CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương