SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h00 15/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
10209h50 15/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
10307h00 16/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Phúc (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
10407h55 16/01/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
10509h50 22/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
10607h00 23/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
10713h00 26/01/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
10813h00 02/02/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
10907h55 20/02/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
11008h55 21/02/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
11113h00 23/02/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
11209h50 26/02/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
Vũ Minh Anh (1t)
Nguyễn Nam Phong (1t)
Bùi Đức Thiệu (1t)
11307h00 27/02/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
11408h55 28/02/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
11513h00 01/03/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
11607h00 04/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
11709h50 04/03/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
11807h00 05/03/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
11908h55 06/03/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
12013h00 08/03/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
12107h55 02/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
12207h55 09/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
12308h55 15/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
12407h55 16/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
12508h55 22/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
12613h00 10/05/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn