SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h55 15/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
10207h00 16/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
10307h00 17/01/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
10407h55 22/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
10507h00 23/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
10607h00 24/01/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (1t)
10707h55 29/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Hữu Chiến (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
10807h00 30/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
10907h55 19/02/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
11009h50 20/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
11107h00 23/02/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
11207h55 26/02/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
11307h00 27/02/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
11407h00 01/03/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
11507h55 04/03/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
11607h00 05/03/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
11707h00 06/03/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
11807h00 08/03/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
11907h00 02/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12007h00 09/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12107h00 12/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12207h00 19/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12313h55 24/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
12407h00 26/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12507h00 03/05/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
12607h00 10/05/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu