SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h55 12/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
15207h55 26/03/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
15307h00 31/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
15409h50 31/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
15507h55 02/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh MaiPhạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
15607h00 07/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngĐinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
15709h50 07/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
15807h55 09/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
15907h00 14/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
16009h50 14/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
16107h55 16/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
16207h00 21/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
16307h55 23/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
16407h00 28/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
16507h55 30/04/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
16607h00 05/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (3t)
16707h55 07/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
16807h00 12/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
16907h00 19/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương