SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h00 16/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
15207h00 20/02/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
15307h00 21/02/20242C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị ThúyTrần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
15407h00 27/02/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
15507h00 28/02/20242C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
15607h00 05/03/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
15707h00 06/03/20242C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
15813h55 13/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
15913h55 20/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
16013h55 27/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
16107h00 03/04/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
16207h00 10/04/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
16307h00 17/04/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
16409h50 19/04/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
16513h55 19/04/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
16607h00 24/04/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
16709h50 26/04/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
16807h00 01/05/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
16909h50 03/05/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương
17009h50 06/05/20242C101NA26Nói Tiếng Anh 3Phạm Thị Thúy
17107h00 08/05/20243C104NA2701CNghe Tiếng Anh 2Phạm Thị Thúy
17207h00 10/05/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (2t)
Bùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)