SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h00 05/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
15207h00 12/02/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
15307h00 04/03/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
15408h55 07/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
15507h00 08/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
15607h55 10/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
15708h55 14/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
15807h00 15/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhan Thị Anh (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
15909h50 16/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
16009h50 16/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Ngọc Khang (2t)
16109h50 23/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn DươngTrần Trung Kiên (2t)
Bùi Xuân Quân (2t)
16207h55 24/04/20202B203QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
16307h00 28/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t)
Lê Quang Dư (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Bùi Xuân Quân (2t)
16408h55 28/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
16507h00 29/04/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngTrần Ngân Mỹ (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
16609h50 30/04/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
16707h00 05/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhLê Đức Phú (2t)
16808h55 05/05/20202B203DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
16907h00 06/05/20203B203QT2201KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)