SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15108h55 19/01/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
15208h55 26/01/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
15309h50 26/01/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
15408h55 02/02/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
15513h00 02/02/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Lê Thị Mỹ Hạnh (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t)
15609h50 23/02/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
15713h00 23/02/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
15808h55 01/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị TìnhNguyễn Thái Sơn (3t)
15909h50 01/03/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
16008h55 08/03/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
16109h50 08/03/20242C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
16208h55 13/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
16308h55 20/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
16408h55 27/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
16508h55 05/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
16607h00 11/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
16707h00 12/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
16808h55 12/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
16908h55 12/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
17007h00 17/04/20242C202QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17107h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
17207h00 19/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17308h55 19/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
17408h55 19/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
17513h55 23/04/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
17607h00 25/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
17707h00 26/04/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17808h55 26/04/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
17908h55 26/04/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
18013h55 30/04/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
18107h00 02/05/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
18207h00 03/05/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
18308h55 03/05/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA
18408h55 03/05/20243C202QT2501MMarketing Dịch VụNguyễn Thị Tình
18513h55 07/05/20243C104QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
18608h55 08/05/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
18707h00 10/05/20243C103QT2601NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
18808h55 10/05/20243C104NA2701CĐọc Tiếng Anh 2Nguyễn Thị HuyềnA