SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h55 16/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
15208h55 16/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
15307h00 19/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
15407h55 23/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
15508h55 23/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
15607h00 26/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
15707h55 30/01/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
15808h55 30/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
15907h00 02/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
16007h55 20/02/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
16109h50 21/02/20242C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
16208h55 27/02/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
16309h50 28/02/20242C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
16408h55 05/03/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
16507h00 08/03/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
16607h00 03/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
16713h55 03/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
16813h55 04/04/20243SANBONGCT2701Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
16913h55 05/04/20243NHATAP1QT2601LCầu LôngPhạm Thị Hường
17007h00 10/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
17113h55 10/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17213h55 11/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17313h55 11/04/20243SANBONGCT2701Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
17413h55 17/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17513h55 18/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17608h55 24/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
17713h55 24/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17813h55 25/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
17909h50 26/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
18007h55 30/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
18108h55 01/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
18213h55 01/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
18309h50 03/05/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
18407h55 07/05/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
18508h55 08/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA