SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15108h55 17/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15208h55 24/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15308h55 31/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15407h00 03/04/20243B201DC2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15509h50 03/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15609h50 10/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15709h50 17/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15809h50 24/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
15909h50 01/05/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
16009h50 08/05/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương