SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h00 18/01/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15207h00 25/01/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15307h00 01/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15407h00 22/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15507h00 23/02/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
15607h00 29/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15707h00 07/03/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15807h00 15/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
15907h00 22/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
16007h00 29/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
16107h00 02/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
16207h00 05/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
16307h00 09/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
16407h00 12/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
16507h00 16/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
16607h00 19/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
16707h00 23/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
16807h00 25/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuNguyễn Mai Phương Anh (3t)
16907h00 26/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
17007h00 30/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
17107h00 02/05/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
17207h00 03/05/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
17307h00 07/05/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
17407h00 09/05/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
17507h00 10/05/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)