SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng