SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15113h55 07/02/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
15207h55 28/02/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
15315h50 03/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
15407h55 07/03/20232C201CT2601Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
15515h50 10/03/20232B101QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu ThịNguyễn Văn Thụ
15607h55 13/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
15707h55 30/03/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
15807h55 31/03/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
15907h55 06/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
16007h55 07/04/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
16107h55 13/04/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
16207h55 14/04/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
16307h55 17/04/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
16407h55 21/04/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
16515h50 21/04/20232PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
16607h55 24/04/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
16715h50 28/04/20232PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
16813h00 03/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
16907h55 04/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
17007h55 05/05/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
17115h50 05/05/20232PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
17207h55 08/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
17313h55 10/05/20233PMGVCT2401CLập Trình Mã Nguồn MởĐỗ Văn Tuyên
17407h55 11/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng
17507h55 12/05/20233PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
17607h55 15/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
17713h55 17/05/20233PMGVCT2401CLập Trình Mã Nguồn MởĐỗ Văn Tuyên
17807h55 18/05/20234C303PL2501DLuật Thương Mại 2Nguyễn Việt Hùng