SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15113h55 16/01/20243C103NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
15207h00 11/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15313h00 16/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
15407h00 18/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
15513h00 23/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu