SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15108h55 06/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
15207h55 07/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
15313h55 08/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
15409h50 09/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
15508h55 13/02/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
15607h55 14/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
15713h55 15/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
15809h50 16/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
15913h55 17/02/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
16007h55 21/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
16113h55 22/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
16209h50 23/02/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
16313h55 24/02/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
16407h55 27/02/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
16507h55 28/02/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
16613h55 01/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
16709h50 02/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
16813h55 03/03/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
16907h00 07/03/20233C202QT24N,MQuản Trị Rủi Ro Và Thay ĐổiNguyễn Thị Hoàng Đan
17007h55 07/03/20233B101QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
17109h50 09/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
17213h55 10/03/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
17307h55 13/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
17407h55 17/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17507h55 20/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
17607h55 24/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17707h55 27/03/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
17807h55 31/03/20233F101QT2401KThực Hành Kế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Thúy Hồng
17909h50 06/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
18013h55 07/04/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
18107h55 10/04/20233C201CT2601Nhập Môn Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
18208h55 10/04/20233C202QT24-MT24-NA24TLịch Sử ĐảngNguyễn Văn Cốc
18309h50 13/04/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
18407h00 18/04/20233B101QT24N,MQuản Trị Rủi Ro Và Thay ĐổiNguyễn Thị Hoàng Đan
18515h50 21/04/20232C204DC26-MT26Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
18607h00 18/05/20233B103QT26K-NKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan