SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15109h50 17/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
15213h00 19/01/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
15307h00 22/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
15409h50 24/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
15507h00 29/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
15609h50 29/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
15709h50 31/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
15807h00 19/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
15909h50 19/02/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
16009h50 28/02/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
16109h50 06/03/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
16213h00 08/03/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
16307h00 11/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
16407h00 18/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
16507h00 25/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
16608h55 01/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
16713h00 05/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
16813h00 12/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
16913h00 19/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
17007h00 22/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
17107h55 23/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
17213h00 26/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
17307h00 29/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
17408h55 29/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
17507h55 30/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
17607h00 06/05/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
17708h55 06/05/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
17807h55 11/05/20243B203Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan