SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15107h00 19/01/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
15208h55 20/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
15307h55 22/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
15407h00 26/01/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
15508h55 27/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
15607h00 02/02/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
15708h55 03/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
15807h00 20/02/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
15909h50 20/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
16007h00 23/02/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
16108h55 24/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
16207h00 01/03/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
16308h55 02/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
16407h00 08/03/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
16508h55 09/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
16613h55 03/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
16713h55 10/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
16807h00 16/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
16907h00 19/04/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
17007h00 23/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
17107h00 30/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
17213h55 01/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
17307h00 07/05/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
17413h55 08/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
17513h00 10/05/20245B102MT2601Khoa Học ĐấtTrần Anh Tuấn