SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h00 01/02/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
20208h55 10/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngVũ Tiến Tâm (3t)
Trương Văn Huân (3t)
20308h55 17/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
20407h00 18/03/20212A102CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
20507h00 22/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
20614h55 22/03/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
20708h55 24/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
20807h00 25/03/20212A102CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
20908h55 25/03/20213A102CT22An Toàn Bảo Mật Thông TinNguyễn Thị Xuân HươngVũ Quốc Anh (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Đặng Thế Quang (3t)
21008h55 26/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
Vũ Thị Trang Ngân (3t)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Hoàng Ngọc Thạch (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
21107h00 29/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnLê Đức Phú (3t)
21214h55 29/03/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
21308h55 31/03/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Quốc Thụ (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trần Hải Thành (3t)
21408h55 02/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
21507h00 05/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Lê Đức Phú (3t)
21614h55 05/04/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
21708h55 07/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
21808h55 09/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnLê Mai Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Bảo Hân (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
21907h00 12/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
22014h55 12/04/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
22108h55 14/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
22208h55 16/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
22307h00 19/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
22414h55 19/04/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
22508h55 21/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân Hương
22614h55 26/04/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
22708h55 28/04/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
22808h55 05/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
22908h55 12/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrịnh Hoàng Anh (3t)
Trương Văn Huân (3t)
23008h55 19/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)