SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20109h50 21/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
20207h00 28/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
20309h50 28/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
20409h50 05/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
20507h00 12/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
20609h50 12/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
20707h55 14/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
20807h00 17/05/20215A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
20907h00 19/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
21009h50 19/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
21107h55 21/05/20214A605DL2301Nghiệp Vụ Khách SạnĐào Thị Thanh Mai