SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h00 23/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
20207h00 30/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
20309h50 21/02/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
20409h50 28/02/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
20508h55 13/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
20608h55 20/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
20708h55 27/03/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
20809h50 01/04/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhLê Minh Trúc (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
20908h55 03/04/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
21007h00 05/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
21109h50 08/04/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhHồ Thăng Trọng (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Vũ Xuân Minh (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
21208h55 10/04/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
21307h00 12/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
21409h50 15/04/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhPhạm Duy Nam (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Phạm Văn Chuẩn (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
Phạm Quỳnh Anh (1t)
21508h55 17/04/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
21607h00 19/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
21709h50 22/04/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhLê Thị Khánh Linh (1t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Quỳnh Anh (2t)
Phạm Duy Nam (2t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Vũ Ngọc Trung (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
21808h55 24/04/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
21907h00 26/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
22009h50 29/04/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhNguyễn Vũ Khánh Ly (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Phạm Quỳnh Anh (2t)
Trần Thị Kiều Anh (2t)
Phạm Ngọc Ánh (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Minh Hà (2t)
Lê Thị Khánh Linh (2t)
Phạm Duy Nam (2t)
Lã Duy Sáng (2t)
Bùi Thị Thảo (2t)
Nguyễn Thu Trang (2t)
Hồ Thăng Trọng (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
22108h55 01/05/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
22207h00 03/05/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
22309h50 06/05/20242B202QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhNguyễn Hoàng An (2t)
Đào Quỳnh Anh (2t)
Trần Thị Kiều Anh (2t)
Lê Thị Khánh Linh (2t)
Lê Thị Huyền Trang (2t)
Hoàng Thu Trang (2t)
Lê Minh Trúc (2t)
22408h55 08/05/20243B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
22507h00 10/05/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu