SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20114h55 08/02/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
20213h55 10/02/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
20313h55 17/02/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
20413h55 24/02/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
20507h55 27/02/20233C203MT2501Quản Lý Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
20607h55 06/03/20233C203MT2501Quản Lý Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
20708h55 06/03/20233B103QT26K-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
20814h55 15/03/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
20913h00 16/03/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
21014h55 22/03/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
21113h00 23/03/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
21213h55 24/03/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
21313h00 30/03/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
21413h55 31/03/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
21513h55 07/04/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
21613h55 14/04/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
21707h00 18/04/20232D201QT24K,QT26K-NVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
21807h00 25/04/20232D201QT24K,QT26K-NVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
21913h00 27/04/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
22013h00 04/05/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
22113h55 04/05/20233B102QT26L-PL26Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
22213h00 11/05/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
22313h55 11/05/20233B102QT26L-PL26Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
22414h55 17/05/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
22513h00 18/05/20232C103NA2601HNghe Tiếng Anh 1Nguyễn Thị Quỳnh Hoa