SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20108h55 16/01/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
20209h50 23/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
20309h50 30/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
20413h55 01/02/20243B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
20508h55 20/02/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
20609h50 20/02/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
20707h00 23/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
20809h50 28/02/20242C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
20908h55 03/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
21008h55 10/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
21107h00 15/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
21208h55 16/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
21308h55 17/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
21407h00 22/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
21508h55 23/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
21608h55 24/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
21709h50 26/04/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
21807h00 29/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
21908h55 30/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
22008h55 01/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
22109h50 03/05/20242C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
22207h00 06/05/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
22308h55 07/05/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
22408h55 08/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA