SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20113h55 02/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
20213h55 09/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyVũ Bá Quốc Anh (3t)
20313h55 16/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy