SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20113h55 07/02/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
20207h55 09/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
20307h55 16/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
20407h55 16/02/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
20513h55 28/02/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
20607h55 02/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
20713h55 07/03/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
20807h55 13/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
20913h00 15/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
21007h55 16/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
21107h55 16/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
21207h55 20/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
21313h00 22/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
21407h55 23/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
21507h55 23/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
21607h55 27/03/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
21713h00 29/03/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
21807h55 30/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
21907h55 30/03/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
22007h55 06/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
22107h55 06/04/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
22207h55 13/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
22307h55 13/04/20233C104DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
22407h55 20/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
22507h55 20/04/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
22607h55 24/04/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
22713h00 26/04/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
22807h55 27/04/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
22907h55 27/04/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
23015h50 28/04/20232PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
23107h55 01/05/20233C304DC2401Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnPhạm Đức Thuận
23213h00 03/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
23307h55 04/05/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
23415h50 05/05/20232PMGVCT2601Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
23513h00 10/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
23607h55 11/05/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
23707h55 11/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
23813h00 17/05/20232C101NA24A-TVăn Hóa Anh-mỹNguyễn Thị Quỳnh Hoa
23907h55 18/05/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
24007h55 18/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai