SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h55 15/01/20244C302DL25-26Anh Văn Chuyên NgànhĐào Thị Thanh Mai
20208h55 20/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20307h55 22/01/20244C302DL25-26Anh Văn Chuyên NgànhĐào Thị Thanh Mai
20408h55 27/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20507h55 29/01/20244C302DL25-26Anh Văn Chuyên NgànhĐào Thị Thanh Mai
20608h55 03/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20708h55 24/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20807h55 26/02/20244C302DL25-26Anh Văn Chuyên NgànhĐào Thị Thanh Mai
20908h55 02/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21007h55 04/03/20244C302DL25-26Anh Văn Chuyên NgànhĐào Thị Thanh Mai
21108h55 09/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21207h00 03/04/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21313h55 03/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21407h55 06/04/20243C302NA25-26HViết Tiếng HànTrần Thị Hồng Nhung
21507h00 10/04/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21613h55 10/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21707h55 13/04/20243C302NA25-26HViết Tiếng HànTrần Thị Hồng Nhung
21807h00 17/04/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21913h55 17/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22007h00 24/04/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22113h55 24/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22207h00 01/05/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22313h55 01/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22407h00 08/05/20242C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
22513h55 08/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung