SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h00 17/01/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
20207h00 18/01/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênTrần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
20307h00 20/01/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
20407h00 24/01/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
20507h00 24/01/20242D202DL2701Tin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Bùi Ngọc Anh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (1t)
20607h00 25/01/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênNguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
20707h00 27/01/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
20807h00 31/01/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
20907h00 31/01/20242D202DL2701Tin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Nguyễn Hữu Chiến (2t)
Trần Văn Dũng (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
21007h00 01/02/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênPhạm Khởi Vỹ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Công Minh (3t)
Vũ Thị Thanh Nhi (3t)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Trần Anh Thư (3t)
21107h00 03/02/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
21207h00 21/02/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
21307h00 22/02/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên
21407h00 24/02/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
21507h00 28/02/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
21607h00 29/02/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênNguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Trần Công Minh (1t)
Vũ Thị Thanh Nhi (1t)
Lê Thu Phương (1t)
Trần Anh Thư (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (1t)
Trần Thị Kiều Trinh (1t)
Nguyễn Thị Hồng Vân (1t)
Ngô Anh Thư (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
21707h00 02/03/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
21807h00 06/03/20243C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
21907h00 07/03/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênNguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Trần Công Minh (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Nguyễn Đức Trí (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Phạm Khởi Vỹ (3t)
22007h00 09/03/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
22107h00 16/03/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
22207h00 23/03/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
22307h00 30/03/20245B101DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
22407h00 02/04/20242C302NA25-26HNghe Tiếng HànGv Han Quoc
22507h00 04/04/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn TuyênTrần Công Minh (3t)
22607h00 11/04/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên
22713h00 16/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
22807h00 18/04/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên
22907h00 25/04/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên
23013h00 30/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
23107h00 02/05/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên
23213h00 07/05/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
23307h00 09/05/20243D202NA2701CTin Học Đại Cương 2Đỗ Văn Tuyên