SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20113h55 07/02/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
20207h55 10/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
20313h55 14/02/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
20407h55 17/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t)
20513h55 21/02/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
20607h55 24/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngBùi Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Cù Văn Tú (4t)
20713h55 28/02/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
20807h55 03/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Hoàng Hữu Cường (4t)
Trần Công Duy (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Hoàng Đình Hiệp (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
20913h55 07/03/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
21007h55 10/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngHoàng Đình Hiệp (4t)
Đoàn Quốc Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
21107h55 17/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngLưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Bùi Anh Minh Quân (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
21207h55 24/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
21313h55 28/03/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
21407h55 31/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngTrần Duy An (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Phạm Vũ Huy (4t)
Đoàn Duy Linh (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Nguyễn Thị Phượng (4t)
21513h55 04/04/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
21607h55 07/04/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
21713h55 11/04/20233C303CT2501CHệ Điều HànhPhùng Anh Tuấn
21807h55 14/04/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
21907h55 21/04/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
22007h55 28/04/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
22107h55 05/05/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
22207h55 12/05/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
22307h55 19/05/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng