SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20109h50 17/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
20209h50 24/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
20309h50 31/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
20407h00 19/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
20509h50 06/03/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
20607h00 11/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan
20708h55 08/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
20813h00 03/05/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn