SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20108h55 20/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20207h00 26/01/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
20308h55 27/01/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20407h00 02/02/20245C204MT2601Cấp Thoát NướcTrần Anh Tuấn
20508h55 03/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20608h55 24/02/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20708h55 09/03/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20813h55 03/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
20913h55 10/04/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21009h50 01/05/20242D101QT2701-DL27Pháp Luât Đại CươngVũ Thị Thanh Lan
21113h55 01/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung
21213h55 07/05/20243C103NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Trần Công Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Anh Thư (3t)
21313h55 08/05/20243C302NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4Trần Thị Hồng Nhung