SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h00 01/02/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
25207h00 01/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
25308h55 12/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Hoàng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
25408h55 26/03/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
Vũ Thị Trang Ngân (3t)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Hoàng Ngọc Thạch (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
25508h55 09/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnLê Mai Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Bảo Hân (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
25607h00 12/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
25708h55 23/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
25807h00 26/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
25914h55 26/04/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
26008h55 30/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
26107h00 03/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
26214h55 03/05/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
26313h55 04/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
26415h50 04/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
26508h55 07/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
26607h00 10/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
26714h55 10/05/20213A102CT22Lập Trình Ứng Dụng Cho MobilePhùng Anh Tuấn
26813h00 11/05/20215A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
26913h55 11/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
27014h55 11/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
27115h50 11/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
27213h00 13/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
27313h00 14/05/20212A102CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
27414h55 14/05/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Thị Xuân HươngTrương Văn Huân (3t)
27507h00 17/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn