SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25109h50 17/01/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25207h00 18/01/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Ánh Xuân Mai (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Phạm Hương Thảo (1t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Phạm Đại Dương (1t)
Vũ Hoàng Gia (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
25309h50 24/01/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25407h00 25/01/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
25509h50 31/01/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25607h00 01/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (3t)
Bùi Đức (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t)
Đoàn Phú Quý (1t)
Trần Lê Minh Thu (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
25707h00 22/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
25807h00 29/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
25909h50 06/03/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26007h00 07/03/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanĐỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Tường Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
26107h00 02/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đoàn Thu Hằng (1t)
Nguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
26207h00 04/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
26307h00 09/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t)
Vũ Sao Mai (1t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
26407h00 11/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
26507h00 16/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Đặng Ngọc Uyên (2t)
26607h00 18/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
26707h00 23/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
26807h00 25/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
26907h00 30/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
27007h00 02/05/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
27107h00 07/05/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
27207h00 09/05/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan