SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h55 08/02/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
25213h55 08/02/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
25314h55 08/02/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
25407h55 15/02/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
25513h55 15/02/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
25607h55 22/02/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
25713h55 24/02/20233C101NA24Biên Dịch Nâng CaoĐặng Thị Vân
25813h55 01/03/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
25907h55 02/03/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
26013h55 06/03/20233C201CT2601Toán Cao CấpHoàng Hải Vân
26107h55 15/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
26213h55 15/03/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
26307h55 22/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
26413h55 22/03/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
26514h55 22/03/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
26607h55 29/03/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
26713h55 29/03/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
26808h55 03/04/20233B103QT26K-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
26915h50 03/04/20232C203QT25N-MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh DoanhPhạm Thị Kim Oanh
27007h55 05/04/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
27113h55 05/04/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
27207h55 12/04/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
27313h55 12/04/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
27407h55 26/04/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
27507h55 03/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
27614h55 03/05/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga
27713h00 04/05/20233C203QT25N,KAnh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị HuyềnA
27807h55 10/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
27913h55 10/05/20232C104NA2601CĐọc Tiếng Anh 1Nguyễn Thị HuyềnA
28007h55 17/05/20232C104NA2601CNghe Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
28114h55 17/05/20233B101QT26M-LLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị Nga