SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h00 17/01/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
25207h00 24/01/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
25308h55 31/01/20243D101QT2701-DL27Pháp Luât Đại CươngVũ Thị Thanh Lan
25408h55 21/02/20243D101QT2701-DL27Pháp Luât Đại CươngVũ Thị Thanh Lan
25509h50 21/02/20242B202DL25-NA25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25607h00 28/02/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
25713h00 01/03/20243B103QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệPhạm Thị NgaNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Lưu Phương Hà (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Lê Thu Thủy (1t)
25807h00 06/03/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
25907h00 03/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
26009h50 03/04/20242D101QT2701-DL27Pháp Luât Đại CươngVũ Thị Thanh Lan
26107h00 10/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
26207h00 10/04/20243D101QT2702Pháp Luât Đại CươngVũ Thị Thanh Lan
26307h55 13/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
26407h00 17/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
26507h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
26607h55 20/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
26707h00 24/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
26807h55 27/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
26913h55 30/04/20244C102PL2601Luật Thương Mại 2Vũ Thị Thanh Lan
27007h00 01/05/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
27113h55 07/05/20244C102PL2601Luật Thương Mại 2Vũ Thị Thanh Lan